Axall nieuws
 
26-02-2010
 
Het telefoonnummer van Axall BV is veranderd.
Voor het nieuwe telefoonnummer nummer kijk onder de button "contact"
 
22-02-2006
 
Na de overname van Axall in 2004 is het product op diverse punten verbeterd.
Met name de gevelconstructie is ingrijpend gewijzigd.
 
Voorheen was de gevel een onderdeel van de totale constructieve opzet
en vormde dan ook een essentieel onderdeel van het constructieve geheel.
De opzet van de gevel is nu geheel aangepast,
waardoor de gevelconstructie geen constructieve rol meer speelt in het geheel.
De gevel is nu als een soort vliesgevel voor de hoofddraagconstructie geplaatst.
Het grootste voordeel van deze nieuwe constructie is dat er los van de constructieve
componenten een gevel ontworpen kan worden op basis van een stramien met een
hoogtemaat van 300 mm. en een breedte van 1200 mm.
Indien deze gevel in een later stadium aangepast moet worden t.b.v. een aanpassing
van het gebouw, is dit een eenvoudige ingreep.
Het constructieve gedeelte van het gebouw blijft dan in veel gevallen onaangetast.
 
Om een optimaal product aan de klanten te kunnen presenteren is er eind 2004
een gebouw geplaatst met deze nieuwe constructie.
Wij als Axall zijn blij u nu te kunnen melden dat na ca. 16 maanden, een seizoencyclus,
er geen enkele tekortkoming geconstateerd is door de gebruikers van dit gebouw.
 
Voor een gedetaileerde omschrijving en doorsnede afbeelding van het Axall systeem,
klik op de button systeem in de menubalk.
 
 
Indien u meer informatie wilt omtrent Axall, kunt u telefonisch contact opnemen
op nummer +31 (0) 413 29 34 54 of via e-mail info@axall.nl