Functioneel en Flexibel bouwen
 
INLEIDING
AXALL is een klantgerichte aannemer van IFD laagbouw projecten.
Op een zo industrieel mogelijke manier wordt, afhankelijk van de eisen en wensen van de klant, flexibel en demontabel gebouwd.
Als alternatief voor traditioneel bouwen kunnen de gebouwen zowel een semi – permanent alsook een permanent karakter hebben.
Axall heeft een eigen bouwsysteem en kan daarnaast ook een non-standaard industrieel gebouw,
d.w.z. met een variërende gevel(constructie), binnenbouw, etc. realiseren.
Hallenbouw is ook mogelijk.

Een gebouw kan turn-key worden opgeleverd vanaf definiëring programma van eisen tot en met buiteninrichting.
Combinaties met traditionele bouw, houtskeletbouw en staalbeplating zijn mogelijk.


De bouwvisie van Axall is gebaseerd op bouwvisies van ARTB
(AdviesRaad Technologie – Bouwnijverheid) 2010 – 2015 alsmede die van STT
(Stichting Toekomstbeeld van de Techniek) en het komende beleid van Ministerie van Economische Zaken in haar beleid naar innovatief bouwen,
met name IFD (Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen) alsmede vele vakpresentaties.

De voornaamste veranderingen die in deze beleidsvisies zijn weergegeven zijn de volgende aspecten:
Verandering van aanbieders naar vragersmarkt: met andere woorden de eindgebruiker – consument wordt de bepalende factor.
Gezien de snelle veranderingen in de samenleving (fusies, centralisaties, decentralisaties, migranten, éénouder gezinnen)
is bouwen voor de eeuwigheid een achterhaald begrip en dient industrieel (operationele standaardisatie) en flexibel gebouwd te worden.
De milieubelasting door middel van stort – bouw – sloopafval (nu ±16.000.000 ton)
dient drastisch teruggebracht te worden door hergebruik en recycling of liever nog,
demontage en hergebruik van mono – delen c.q. herbestemming.
De bouwplaatsinrichting moet schoner en ergonomischer worden
(minder bouwhinder, minder klachten omgeving, beter werkomstandigheden).
Door demontabele bouw wordt het ruimteprobleem verder opgelost
door gebouwen eenvoudig te verplaatsen.
Vakkrachten (metselaars, timmerlieden, stukadoors voegers e.d.) worden schaars.
De nieuwe bouwmethoden dienen gebaseerd te zijn op relatief eenvoudige assemblage.
Energiezuinige concepten verlagen de milieubelasting door een gering verbruik van fossiele brandstoffen.
Andere bouwmethoden moeten ontwikkeld worden ter voorkoming van vorst – en regenverlet, die de economie forse kapitalen kost.
Tenslotte de vergankelijkheid van onroerend goed.
Met andere woorden de geldelijke verhouding grondbebouwing wijzigt drastisch in het voordeel van grond(schaarste).
Andere bouwmethoden en bouwvisies zijn nodig zodat wederom schone grond opgeleverd kan worden.
Denk hierbij aan b.v. demontabele bouw.